W przypadku grzejników jako F

W przypadku grzejników jako F należy podstawić do wzoru nie powierzchnię oddającą ciepło zgodnie z danymi katalogowymi, lecz powierzchnię widoczną. Podczas dni letnich średnia temperatura powierzchni otaczających pomieszczenie tR jest prawie równa temperaturze powietrza w pomieszczeniu tA w przypadku ogrzewania powietrznego i konwektorowego temperatura tR jest niższa, zaś w przypadku ogrzewania sufitowego i podłogowego wyższa od temperatury powietrza. Oprócz temperatury poszczególnych powierzchni otaczających znaczenie fizjologiczne ma również usytuowanie geometryczne, szczególnie po- wierzchni grzejnych względem napromieniowanych części ciała. W zależności od miejsca, w którym człowiek znajduje się w pomieszczeniu oraz w zależności od położenia ciała, zmienia się bilans cieplny udziałów częściowych ilości ciepła, które ciało wypromieniowuje w kierunku poszczególnych powierzchni otaczających, a które równocześnie odbiera od innych powierzchni. Wskutek tego zmienia się między innymi również poczucie komfortu. Przy obliczaniu powierzchni grzejnych trzeba w praktyce ograniczyć się do ujęcia uproszczonych przypadków normalnych. Do określenia przestrzennego rozmieszczenia powierzchni promieniującej i napromieniowywanej służy tu współczynnik, kątowy napromieniowania rp. Dla modelowego przypadku wymiany ciepła między płaszczyzną (sufitową powierzchnią grzejną) i małą w porównaniu z nią kulą (głową) współczynnik kątowy promieniowania jest równy przestrzennemu kątowi 4:7, pod którym widać tę powierzchnię z malej kuli. Warunek unikania uciążliwego promieniowania jest szczególnie istotny przy ogrzewaniu sufitowych, przy którym głowa jest najbardziej narażona na działanie promieniowania. Pod tym względem człowiek siedzący na jednym miejscu w pomieszczeniu mieszkalnym i biurowym jest bardziej narażony na przegrzanie niż robotnik w warsztacie. O fizjologicznym ograniczeniu temperatury sufitu powinien decydować warunek zapewnienia pewnej minimalnej ilości ciepła oddawanego przez głowę do góry. Temperatura skóry głowy wynosi 32 34 st. C więc napromieniowywanie ciepła przez sufit grzejny zachodzi dopiero przy wyższych temperaturach; jednak również temperatury niższe niż 32 st. C zakłócają oddawanie ciepła przez głowę, przynajmniej w porównaniu z warunkami odczuwanymi jako przyjemne i występującymi przy jednolitych temperaturach powierzchni pomieszczenia, wynoszących 18-20 st. c. Już niewielkie nadwyżki temperatury mogą być odczuwane przy ogrzewaniu sufitowym. Według danych Liesego powierzchnia głowy powinna mieć zapewnioną możność oddawania 0,007 -0,009 kcal/cm-h dla zagwarantowania dobrego samopoczucia cieplnego. Wartości tej odpowiada 70-90 kcal/m-h, co jest ponad trzy razy więcej od podanej w tablicy na s. 460 wartości 23 kcal/mth, odnoszącej się do 1 m nieokrytej i okrytej powierzchni ciała. [więcej w: jaki beton na fundamenty, olx włocławek, wapno chlorowane ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jaki beton na fundamenty olx włocławek wapno chlorowane