Wady deszczowania

Wady deszczowania: Duży koszt zakładania deszczowni, a zwłaszcza eksploatacji. Deszczować nie można w czasie mrozu i wiatru. Podczas wiatru drobne kropelki ścieków przenoszone są na znaczne odległości; kropelki te mogą zawierać chorobotwórcze bakterie i wirusy. Deszczowanie ściekarni ziemiopłodów spożywanych na surowo (rzodkiewka, sałata, truskawki Itp. ) jest niedopuszczalne. - Obsługa musi być odpowiednio wyszkolona, aby mogła usuwać przeszkody w ruchu wywołane złą pracą pompy lub zatkaniem się przewodów, zaworów i dysz. – Straty wody wskutek parowania oraz straty amoniaku wskutek ulatniania się. Nawodnianie deszczowniane łączone jest często z rozlewem z rur; np. jesienią i zimą nawodnianie nawożące prowadzone jest za pomocą rozlewu W okresie -lata, a szczególnie podczas suszy, należy stosować rozcieńcza-nie ścieków a to ze względu na wzmożoną transpirację roślin. Rozcieńczanie ścieków zmniejsza ich stężenie i przyspiesza rozkład, Prowadzenie nawodniania pól zgodnie z planem, użytkowanie rolnicze, w szczególności walka z chwastami, suszenie itp. są czynnościami kłopotliwymi i wymagają znacznego nakładu pracy. Gospodarstwo na polach nawodnianych musi być prowadzone w sposób intensywny. Ilość robocizny jest co najmniej dwukrotnie większa niż na użytkach nie nawodnianych 6. 2. 6. Stawy rybne Stawy rybne doorze oczyszczają ścieki od 20. 00-4000 mieszkańców na 1 ha powierzchni wodnej, przeciętnie 10 ; 000 mS/rok, a poza tym dają przyrost mięsa rybiego ok. 500 kg/ha. Tylko ok. 1/10 składników pokarmowych zawartych w ściekach zostaje wykorzystana, reszta uchodzi z odpływem. W miarę zmniejszania obciążenia stawu ściekami zmniejsza się przyrost ryb, natomiast zwiększa się stopień wykorzystania składników pokarmowych. [przypisy: olx włocławek, schody policzkowe, mrówka hrubieszów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: mrówka hrubieszów olx włocławek schody policzkowe