Zatrzymanie pompy odbywa sie nastepujaco

Zatrzymanie pompy odbywa się następująco. Zbiornik zaopatrzony jest w pływak zawieszony na lince lub sznurku przerzuconym przez bloczek. Na drugim końcu linki jest zawieszony ciężarek i umocowane są dwa zderzaki: górny i dolny. Obok linki (pomiędzy zderzakami) umocowany jest specjalny wyłącznik zaopatrzony w małą dźwignię z widełkami. Wyłącznik elektryczny jest połączony ze specjalnym elektromagnetycznym wyłącznikiem, umieszczonym wewnątrz pomieszczenia stacji. Włącza się go w obwód elektryczny zasilania silnika i podobnie jak wyłącznik dźwigniowy otwiera on i zamyka obwód obiegu prądu. Kiedy zbiornik napełni się wodą do wyznaczonego poziomu, a pływak podniesie się o tyle, że górny zderzak dojdzie do widełek wyłącznika i opuści je w dół, to prąd zasilający wyłącznik elektromagnetyczny zostaje przerwany. Wyłącznik przerywa obwód elektryczny i silnik zatrzymuje się. Jak tylko woda w zbiorniku opadnie do określonego poziomu, pływak opuści się, dolny zderzak linki podniesie do góry widełki wyłącznika , prąd uruchomi elektromagnetyczny łącznik i silnik zacznie na nowo pracować. W ten sposób dzięki zainstalowaniu pływaka, wyłącznika i elektromagnetycznego wyłącznika otrzymuje się pełną automatyzację stacji pomp, co stwarza znaczną ekonomię pracy i zapewnia ciągłość zaopatrzenia w wodę. Na stacji pomp zainstalowany jest specjalny dzwonek sygnalizujący uszkodzenia w systemie automatycznego kierowania w stacji pomp, np. , gdy zbiornik przepełnia się lub gdy woda opada w nim poniżej ustalonego poziomu. W tym celu nad zbiornikiem, na lince ze zderzakami zawieszony jest drugi pływak i umieszczona jest bateria sucha oraz dzwonek elektryczny. Gdy jeden ze zderzaków tej linki zewrze kontakty przewodów baterii, dzwonek alarmowy zostaje włączony . Należy jeszcze wspomnieć o istnieniu, tzw. bezwieżowego pneumatycznego systemu zaopatrywania w wodę, który pomimo wielu zalet nie znalazł w kołchozach i sowchozach większego zastosowania. Różni się on tym od wyżej opisanych systemów, że zamiast kosztownej wieży. ciśnień posiada wewnątrz pomieszczenia stacji pomp zbiornik zamknięty hermetycznie. Woda pompowana do tego zbiornika zwyczajną pompą spręża znajdujące się ponad nią powietrze w zbiorniku. [hasła pokrewne: szerokość schodów, jak zrobić projekt domu, mrówka jasło ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Artykuł dotyczy tematów: jak zrobić projekt domu mrówka jasło szerokość schodów